Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACT - ARCHIEF.

 

Regelmatig

- post ophalen uit postbus 165, registreren en rondbrengen: 2 à 3 keer per week;

- agenda voor de bestuursvergadering,  opstellen met de voorzitter, uitwerken en rondbrengen: 1 keer per maand;

- deelnemen aan bestuursvergadering: 1 keer per maand;

- verslag van de bestuursvergadering maken en rondbrengen: 1 keer per maand;

- agenda voor vergadering van deelnemersraad opstellen met de voorzitter, per e-mail toezenden aan de deelnemers of rondbrengen: 3 keer per jaar.

- lijst van activiteiten van de deelnemers van de deelnemersraad maken/actualiseren;

- verslag van DRV maken en verspreiden: 3 keer per jaar;

- deelnemen aan vergaderingen ouderenoverleg Woudenberg: 3 à 4 keer per jaar;

- door SWO georganiseerde activiteiten bezoeken

- bijhouden van het archief

- diverse administratieve werkzaamheden

 

De werkzaamheden/taken van de secretaris van de Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg zijn te verdelen in regelmatig en incidenteel uit te voeren zaken.

Incidenteel

- recepties van Gemeente en de ouderenbonden bijwonen;

- besprekingen met werkgroepen

deelnemen aan gemeentelijke werkgroepen;

- incidenteel vergadering provincie bijwonen;

- uitnodiging voor vrijwilligersbijeenkomst,  voorbereiden en verzenden/rondbrengen; - besprekingen met SWO’s (regelmatig met SWO, Ede) en derden;

- voorlichtingsbijeenkomsten gemeente bijwonen;

- jaarverslag maken: 1 keer per jaar;

- gids voor senioren uitgeven: 1 keer per 3 jaar;

- voorraden gids voor senioren in gemeentehuis en bibliotheek regelmatig checken en aanvullen;

- correspondentie voeren;

- vergadering PGW bijwonen;

- status bestuur doorgeven KvK;

- op de Broemdag aanwezig zijn;

- voorraad briefpapier, enveloppen, en dergelijke nalopen;

 

 

 

februari 2009 - swo